Nieuws van Teamleiders


1 juni 2020

Beste Fotografen,

Volgende week, 8 juni, zouden wij onze laatste bijeenkomst hebben maar door de coronacrisis is dit reeds eerder gebeurd en zijn we sindsdien niet meer bij elkaar geweest. Hopelijk kunnen we in september weer beginnen met de dan geldende voorschriften in acht nemend.

Voor nu zou ik van jullie, per omgaande, willen weten of je volgend jaar doorgaat of niet.

Ik wens jullie een hele fijne zomer en hopelijk tot ziens in september.

Groeten, Hen


29 mei 2020

Beste gitaristen,

Allereerst hopen wij dat nog steeds iedereen in goede gezondheid is. Vorige week hebben Stanny en ik een overleg gehad met het bestuur van het Senioren Hobby Centrum over hoe het verder zal / moet gaan en welke veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden. Of we met ingang van het nieuwe seizoen (september 2020) weer kunnen beginnen met de gitaarlessen is voor nu nog onduidelijk. In de huidige locaties van het SHC en de maatregel van 1,5 meter afstand is dit een probleem en niet te doen. Hierdoor is overlegd dat het bestuur gaat kijken naar alternatieve mogelijkheden van een locatie/ruimte buiten het SHC binnen de gemeente Mill, (bv Millysweerd, de Wester, ’t Heike, Libre, ’t Lagerhuis, de Keizer). Dit alles moet natuurlijk ook binnen de grenzen van betaalbaarheid zijn voor het SHC. Uiteraard gelden verder de veiligheidsregels zoals de RIVM voorschrijft, zijn er plexischermen gemaakt welke op de tafels gezet kunnen worden, zijn er ontsmettingsspray en ontsmettingsdoekjes aanwezig. Het SHC heeft niet gekozen voor het gebruik van mondkapjes, dit kan uiteraard ook niet voor ons tijdens het zingen. We zijn benieuwd en houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Verder willen wij en het bestuur van SHC graag weten of jullie doorgaan met gitaar in het komende seizoen 2020-2021 (sept 2020 t/m juni 2021). Kunnen jullie mij per omgaande doorgeven of je wel/niet doorgaat.

Verdere informatie en data voor dit nieuwe seizoen volgen later. 

Groetjes en blijf gezond,

Trees Franken, Contactpersoon gitaar SHC

M: 0651269336 E:  trees.franken@ziggo.nl


28 mei 2020

Hallo deelnemers Hobby groepen Boetseren.

18 mei hadden Christien en ik corona overleg met Hans en Riny. Kunnen we in september weer met onze hobby beginnen? Het is niet realistisch te denken dat er binnen afzienbare tijd een vaccin is dat iedereen afdoende tegen het coronavirus beschermd. Willen we verder met onze hobby, en geen risico lopen elkaar te besmetten, zullen we de 1,5 meterregel moeten hanteren. We kunnen in de twee ruimten de tafels herschikken zodat we in iedere ruimte met zes deelnemers veilig op 1,5 meter kunnen boetseren. Zie bijgevoegde plattegrond van “onze” boetseerruimte. Er zijn ook plexiglas schermen gemaakt die op de tafels kunnen worden gezet. Er is ontsmettingspray of doekjes. We maken geen gebruik van mondkapjes.

Een ander probleem dat moet worden opgelost is het halen en brengen van de werkstukjes en klei-emmers. De gang naar de werkruimten is maar 1 meter breed. We willen jullie uitdagen om hierover na te denken. We zijn met z’n allen slim genoeg om hiervoor een oplossing te bedenken.

Voor de organisatie en de jaarplanning van het SHC is het wel belangrijk dat we weten of jullie in september met boetseren willen doorgaan. Hoe het in september is met het coronavirus weten we niet, maar neem een principebesluit op basis van de kennis van nu. We hebben de werkstukjes die klaar waren gebakken. Kunnen jullie op 2 juni deze werkstukjes op komen halen, zo tussen 10.00 en 10.30 uur. Afrekenen doe ik pas in september.

Met hartelijke groet, Christien v Soest – Adrie de Backer


12 mei 2020

Beste deelnemers Stamboomcafé,

Ruim 2 maanden geleden hebben we elkaar voor het laatst ontmoet in het Senioren Hobby Centrum. Eerdere seizoenen hebben we elkaar ook altijd wel enkele maanden niet ontmoet, maar dat was dan altijd in de stille zomerperiode. Nu zal de periode zonder bijeenkomsten zeker veel langer gaan duren, want er is in de achterliggende maanden al zo onvoorstelbaar veel gebeurd en we zijn er nog niet! Ik hoop dat jullie allen evenals wij ook gevrijwaard zijn gebleven van besmettingen in de persoonlijke omgeving en dat we elkaar weer snel mogen ontmoeten.

Op 8 juni zal ik in overleg met het bestuur van het Senioren Hobby Centrum afstemmen hebben omtrent de voortgang Stamboomcafé op korte termijn. Daarbij natuurlijk rekening houdend met de richtlijnen die specialisten ons dan voorleggen. Ik wil na dat overleg ook met jullie allen afstemmen hoe we verder kunnen gaan met het Stamboomcafé, daarbij hoort ook de inbreng van wensen van jullie allen afzonderlijk. In de voorbereiding van het seizoen 2020/2021 ga ik er voor eerst van uit dat we na de zomer c.q. najaar weer herstarten met het Stamboomcafé. Helaas heb ik de gebruikelijke evaluatie aan het seizoen 2019/2010 niet met jullie kunnen uitvoeren. Graag wil ik zelf dan ook nog aandacht besteden aan zaken die te doen hebben met voorgestane ideeën aangaande het seizoen 2020/2021 en de afsluiting seizoen 2019/2020.

Voor eerst ga ik ervan uit dat we ergens na de zomer weer herstarten met bijeenkomsten; mogelijk dat we dat wel in een andere aangepast vorm moeten doen. Na 8 juni wil ik hier op terug komen; ideeën en suggesties van jullie kant zijn heel welkom. De “helpdesk” blijft in de tussentijd natuurlijk steeds bereikbaar.

Mag ik jullie allen bij deze veel sterkte en gezondheid toewensen in deze “kleine wereld” van thuis zitten.

Met vriendelijke groeten, Jo van Soest


Hobby groep Schilderen – Cultuur centrum Myllesweerd

De expositie is vandaag opgeruimd en graag wil ik jullie allen bedanken voor het verzorgen van de officiële opening en de tijd dat we gebruik mochten maken van de ruimte om de werken van het SHC tentoon te stellen. Volgend jaar willen we, zoals voorgaande jaren, de maanden maart en april reserveren voor de expositie van de afdeling schilderen van het SHC .

Is het ook mogelijk om dit tijdstip vast te leggen voor de volgende jaren, we hebben nu 8 jaar in deze maanden geëxposeerd en willen graag deze traditie in stand houden. Indien het goedgekeurd is wil ik een bevestiging ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Marian Govers-Jilesen, teamleider schilderen SHC Mill.


Hobby groep Glas in Lood.

Beste deelnemers van glas in lood. Zoals jullie al wel weten, is het SHC. gesloten. En vanaf 21 april is het mei en juni ook dicht. Voor ons betekent dat een abrupt einde van weer een mooi jaar met mooie werkstukken en uitdagingen is heel jammer. Jammer, Jammer. Maar toch willen wij jullie allen bedanken voor het voorbije jaar wat achter ons ligt, voor de betrokkenheid, gezelligheid en behulpzaamheid van iedereen. En hopen dat we jullie allemaal in september weer met frisse moed aan een nieuw hobby jaar kunnen beginnen. Maar dat is nog maar de vraag vanwege de corona, wie weet??? Blijf allen gezond, let goed op jezelf. En dan hopen we jullie snel weer te zien op het SHC.

Groetjes Ton en Jan


Beste gitaristen van Senioren Hobby Centrum Mill.

Allereerst hopen wij dat iedereen nog in goede gezondheid is ondanks het ongrijpbare Coronavirus wat wereldwijd heel veel kapot maakt en kapot gemaakt heeft.
Wie had tijdens onze laatste gitaarles op 9 maart durven dromen dat dit voor onbepaalde (lange) tijd onze laatste les zou zijn en dat daardoor ook al onze geplande optredens geannuleerd zouden worden. Onze hobby gitaar waar vele van ons telkens naar toe leven door gezellig samen te zijn en gezellig samen te musiceren werd abrupt afgebroken en werd er een vette streep door gezet.
Het kwam voor iedereen als een mokerslag aan.
Wanneer deze corona pandemie eindigt, zodat we weer heel voorzichtig met de nodige preventie kunnen gaan repeteren, weet nog niemand maar we gaan uit van het positieve daar de berichten heel voorzichtig de goede kant op gaan. Maar juich niet te snel, want we kunnen nog akelige tegenvallers krijgen en dan is het extra zuur.
We gaan voor het positieve, maar……… het kan zelfs zo maar zijn, dat we vòòr de grote vakantie (juli en augustus) door allerlei ontwikkelingen niet meer toe komen aan gitaarles! Het zou ontzettend jammer zijn maar onze gezondheid staat voorop!!!
Volg met z’n allen de berichten en houd je op de hoogte!
Wanneer we weer bij elkaar komen hangt geheel af van de ontwikkelingen en beslissingen die wereldwijd spelen.

Groetjes, blijf gezond en houd je taai!!!
Stanny en Trees


Beste ouders, verzorgers van onze jeugd,

Helaas moeten wij de bijeenkomst van het Jeugd Hobby Centrum van 14 april 2020 wederom afzeggen. We volgen het advies van RIVM om risico van verspreiding van het corona virus in te perken en bijeenkomsten te annuleren. Het bestuur van het Senioren Hobby Centrum en Jeugd Hobby Centrum heeft besloten om alle bijeenkomsten tot 28 april te annuleren. Wij begrijpen dat het voor U en ons allen een teleurstelling is, maar we willen ons aan de regels houden.

Of de bijeenkomst van 12 mei door kan gaan weten we op dit moment niet.

We zullen u hierover informeren.

Met vriendelijke groeten,

Coördinator Jeugd Hobby Centrum


Van Hobby groep Hout.

Vraag van Zorgcentrum Aldenhorst (Sacha Lukassen)

Helaas zijn jullie net als ons aan huis gebonden en moeten we de gezelligheid van elkaar missen.

De bewoners van Zorgcentrum Aldenhorst zijn ondanks alle perikelen samen toch al aan het vooruit kijken.

Zo is mijn te oren gekomen dat de bewoners van de Meihorst Huiskamer Lavendel heel graag twee kweektafels zouden willen hebben.

Nu is mijn vraag als jullie straks weer mogen hobbyen zou er dan tijd en ruimte zijn om er twee voor deze mensen te maken?

Voor nu zorg goed voor je zelf en voor de mensen om je heen.

Met vr. gr. Teamleider Jos Hendriks.


De Hobbygroep bloemschikken heeft voor haar deelnemers een opdracht samengesteld om thuis toch een Paas-bloemstuk te kunnen maken.

Voor de opdracht: Klik hier


De Hobbygroep Koken kan ook niet doorgaan daarom hierbij de opdrachten voor een paasmenu. Veel succes.

Voor het menu: Klik hier


De Hobbygroep fotografie zou maandag 6 april landschappen gaan fotograferen tijdens een wandeling rond het kasteel Tongelaar. Helaas door alle opgelegde maatregelen in het kader van de coronacrisis kan deze wandeling niet doorgaan. We zijn met 10 mensen en dan is het zeer moeilijk om de onderlinge afstand van 1,5 meter te handhaven. Als je toch wilt gaan probeer dan ’s morgens vroeg of wat later in de middag te gaan, dan is het licht wat mooier. Om diepte in de foto te krijgen zorg dan dat er iets op de voorgrond wordt mee gefotografeerd. Experimenteer met de instellingen van je camera. Succes!    Groeten, Hen  


De Hobbygroep Stamboom

Hoe gaat het met jullie allen? We ondervinden allen een tijd van thuiszitten en naar ik hoop voor allen geen direct of indirect getroffenen in de eigen omgeving. Misschien wel een gelegenheid onze hobby op te pakken. De bijeenkomsten en ook de planning bezoek archief op einde seizoen staan tot nadere orde stil. Ik zal jullie berichten wanneer de bijeenkomsten Stamboomcafé weer worden voortgezet. Misschien een hint aangaande zoeken in archieven al of niet online; een omvangrijk overzicht vind je op: http://home.hccnet.nl/p.molema/links.htm

Overigens de helpdesk is per email ( jo.van.soest@home.nl)  bereikbaar.

Hoop jullie snel gezond weer te zien. Groeten Jo v. Soest


Stamboomcafé in de tijd dat corona heerst

Deelnemers van hobby groepen Stamboom

Het is wat mij betreft wel even wennen zonder de gezellige bijeenkomsten stamboomcafé. Ik hoop dat het jullie allen goed gaat.

Wellicht ziet jullie daginvulling er noodgedwongen ook anders uit. We zijn immers met z’n allen veroordeeld tot thuiswerken. Zelf speur ik nu ook o.a. ook wat (meer) intensiever het internet af naar informatie aangaande voorouders maar ook voor wat betreft de bijbehorende tijdsbeelden. Ik stel vast dat er nog altijd veel nieuwe en ook verrassend veel interessante informatie te vinden is.

Zijn jullie hier ook mee bezig ter afleiding? Als gewenst wil ik als gewenst graag helpen op afstand. Hoor graag hoe het jullie vergaat. Mochten er vragen zijn, de helpdesk is bereikbaar. Als jullie iets te melden hebben en dit willen delen met de collega’s kan dat ook.

Mogelijk dat we bij de herstart van Stamboomcafé na begin mei nog enkele reguliere bijeenkomsten inplannen (c.q. inloop bijeenkomsten). Dit afhankelijk van het overheidsbeleid en beleid SHC.

Groeten en heel veel gezondheid wens ik jullie.

Jo van Soest 


Beste collega teamleiders,

Hobbygroep Lezen

Bij de start van onze intelligente lock down heb ik met mijn groep gecommuniceerd hoe nu verder?

Ik heb ze aangeboden boeken via een soort buitenpost(kastje in de achtertuin) van mij te ontvangen of te lenen, ze mogen ook schrijvers opgeven en ik kijk dan of ik een boek van die schrijver heb . Het bespreken van het boek kan niet omdat ik geen 10 dezelfde boeken heb. Ik vermoed dat de bieb na 28 april wel met een oplossing komt, ik heb daarover al een bericht gehad, ik zorg dan dat ze de boeken krijgen en we mailen of face timen dan over het boek.

Voor eind  juli  regel ik d.v  een barbecue zoals elk jaar.

Het blijft een bijzondere ervaring het leven met corona, ik heb van nabij er ook mee te maken , een schoonzoon(ernstig ziek geweest)  een  dochter eveneens, echter milde klachten en  een nicht en neef op de ic in Zwolle zeer zorgelijk. Verder houdt goede moed en wees lief voor elkaar.

Groet Anneke Boumans – teamleider hobby groep lezen


Hobby groep Stamboom café

Wij van het Senioren Hobby Centrum kunnen vooreerst niet terugvallen op informatie-uitwisseling in het Stamboomcafé. En dat juist nu we mogelijk meer tijd over hebben voor het achterhalen van informatie aangaande de eigen familie op internet. Gelukkig biedt het Brabants Historisch Informatiecentrum (kortweg BHIC) thuiszittend achter de PC direct inzage in duizenden aktes en registraties in Brabantse archieven.

Allen al de burgerlijke stand van de gemeente Mill en Sint Hubert levert probleemloos inzage op in alle akten van de burgerlijke stand vanaf januari 1811. Het gaat daarbij om ruim 24.200 geboorteaktes tot 31 december 1919, om bijna 14.700 huwelijksakten tot 31 12 1944 en om 29.400 overlijdensakten tot 31 12 1969. Deze zijn per jaar voorzien van een alfabetisch register op achternaam, wat het zoeken vergemakkelijkt.

Wat de gemeente Mill en Sint Hubert betreft kan men bovendien ruim 37.200 registraties uit de bevolkingsregisters over de periode na 1811 tot 1937 raadplegen. Dit levert veel informatie op omtrent woon- en werklocaties van alle Millse inwoners.

Interessant kunnen ook de 785 registraties van Millse inwoners in het gevangenisregisterzijn en verder veel persoonlijke informatie van Millse inwoners in de bijna 3.000 inschrijvingen in de registers Nationale Militie vanaf 1814.

Niet enkel feiten als geboorte-, huwelijks- en overlijdensdata zijn te achterhalen, maar ook andere zaken die een goed licht werpen op persoonlijke leefomgeving en leefomstandigheden.

Kortom een schat aan tijdsbeelden, die als historische afbeeldingen het eigen “familiearchief” kunnen verrijken.

Wij van Stamboomcafé helpen u graag bij het zoeken naar familieverhalen op internet.

Teamleider Jo van Soest