Maatregelen vanuit het bestuur van het SHC i.v.m. besmettingsgevaar door het Coronavirus

10 maart 2020

Beste Vrijwilligers-deelnemers van het Seniorenhobbycentrum

Beste ouders van deelnemende kinderen bij het Jeugdhobbycentrum

Het bestuur hecht eraan het risico voor besmetting, met name door het Coronavirus, zo beperkt mogelijk te houden. Daartoe doen wij een oproep aan jullie allen.

Het Seniorenhobbycentrum adviseert vooral de richtlijnen van het RIVM te volgen. Bij klachten thuis blijven; wegwerpzakdoekjes gebruiken; bij onverwachts niezen en hoesten dat in de binnenkant van je elleboog te doen; geen handen schudden; was je handen regelmatig. Bezoek geen drukke bijeenkomsten (denk aan meer dan 20 personen) 

De teamleiders van het Seniorenhobbycentrum en het Jeugdhobbycentrum overleggen regelmatig met het bestuur of een bijeenkomst door zal kunnen gaan.

Wat betekent dit voor de komende dagen?

Hobbybijeenkomsten gaan door, alleen doen wij het indringend verzoek aan ieder bij verkoudheid, griep en dergelijke klachten thuis te blijven.

Op dinsdag 17 maart gaat het Jeugdhobbycentrum niet door. De opeenhoping van personen en mogelijke risico’s bij vrijwilligers en kinderen, lijkt ons niet verantwoord. Deze middag zal t.z.t. worden ingehaald.

Voor grotere bijeenkomsten zoals NL Doet, a.s. zaterdag, worden maatregelen getroffen. De uitgifte van vogelhuisjes zal gedoseerd plaats vinden. Er wordt geen groepsfoto gemaakt.

Vrijdag 20 Maart Instructie -training avond Dementie gaat ook niet door. Daardoor wordt o.a. groepsvorming vermeden.

Betreffende onze hobbygroepen zullen de ontwikkelingen nauwgezet gevolgd worden en ook hier geldt het verzoek de RIVM maatregelen in acht te nemen.

Bestuur Stichting Senioren Hobby Centrum