Uitnodiging voor de Teamleiders,Beheerders en Contactpersonen van het Senioren Hobby Centrum.

Het is jullie inmiddels duidelijk dat we voorlopig stil liggen met de activiteiten van het SHC.

De reden, wettelijke maatregelen i.v.m. Corona dwingen ons om abrupt te stoppen. We kunnen in groep verband ( bijv. einde seizoen bijeenkomst, vrijwilligers overleg enz.) elkaar niet meer ontmoeten.

Zo eindigen geeft geen goed gevoel. In deze willen wij dan ook een bijzonder voorstel doen:

Jullie ( per hobby groep) uitnodigen voor een gesprek, om even achterom te kijken hoe het korte seizoen verlopen is. Zijn er aandachtspunten dan kunnen we deze, waar mogelijk is, gelijk omzetten in daden. Jullie kunnen de presentie lijsten inleveren, deze geven ons dan informatie om koffiegeld t.z.t. verrekenen.

Dan willen wij zeer graag horen hoe nu verder? Wetende dat we mogelijk rekening moeten houden met de 1.5 meter protocol . Kunnen we hiermee weg komen? Wat moeten we veranderen? Minder deelnemers? Moeten we een hygiëne code gaan instellen? enz.

Heel veel vragen, die we graag met jullie willen bespreken.

We willen hiervoor in de maand mei-juni – 6 bijeenkomsten organiseren. Per dag deel willen we 4 hobby groepen (afzonderlijk -max 3 personen) hiervoor uitnodigen.

Zie schema, we zouden zeer op prijs stellen dat voorgestelde schema aan gehouden kan worden.
Mocht dit om welke reden niet mogelijk zijn( dan graag voorstel andere datum) dan vernemen we dit graag via bestuur@seniorenhobbycentrum.nl bestuur@seniorenhobbycentrum.nl.
Bij dit gesprek zal Riny Weerts – functie beheer en Hans v Baal – secr. aanwezig zijn.
Locatie lokaal 2 SHC – afstand van 1.5 meter is mogelijk.

Met vr.gr. Riny-Hans.
SHC: Corona overleg –