Projecten


Sociaal Verbonden

PROJECT – SOCIAAL VERBONDEN

Na 10 jaar actief te zijn geweest voor mensen die mobiel en zelfredzaam zijn, willen we onze doelstelling gaan uitbouwen voor personen (zonder leeftijdgrens) met een beperking. Mobiele ouderen zetten zich in voor personen met een beperking. Wij trachten nu in contact te komen met personen met een beperking die nog thuis wonen. Een groep vitale deelnemers zal zich gaan inzetten om mensen die minder vitaal/mobiel zijn, actief deel te laten nemen aan/bij diverse hobby groepen.

Voor meer nieuws even klikken